Turniej 3-dniowy - Dzień startu: Czwartek - Format: Strokeplay

 

Turniej Polonia Cup 2018 odbędzie się w Amber Baltic Golf Club po raz dwudziesty trzeci i jest najstarszym cyklicznym turniejem amatorskim w Polsce.

Ogromny sukces poprzednich edycji tego turnieju powoduje zwiększające się z roku na rok zainteresowanie tą imprezą.

Ideą powstania turnieju Polonia Cup była integracja środowiska polskich golfistów z „golfową Polonią” oraz z grającymi w golfa cudzoziemcami, zawodowo lub rodzinnie związanymi z naszym krajem. W każdej z edycji turnieju specjalny puchar i nagrodę otrzymuje najlepszy golfista - Polonus, a zwycięzcy są wyłaniani w kategorii kobiet, mężczyzn i juniorów.

Lista startowa

Lista startowa zostanie ogłoszona na kilka dni przed turniejem

Regulamin turnieju

XXII  Polonia Cup by 
09-11.08.2018
REGULAMIN TURNIEJU ZASADY GRY

 1. Zawody będą rozgrywane według Reguł Golfa zatwierdzonych przez R&A Rulet Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.
 2. Piłki używane do gry w Turnieju muszą być zarejestrowane na liście Conforming Golf Balls zatwierdzonej przez R&A.
 3. Zawodnicy muszą być ubrani w koszulki z kołnierzykiem. Wymagane są buty golfowe. Noszenie jeansów jest zabronione.
 4. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany regulaminu turnieju  przed rozpoczęciem pierwszej rundy turnieju .Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.abgc.pl  oraz wywieszona w biurze zawodów.
 5. Zdawanie kart wyników
   1. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza , którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i  kompletnych wyników oraz  za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów  przez osobę wskazaną przez  Komitet Turnieju  w czasie do 15 minut  od zakończenia rundy .
   2. Jeżeli zawodnik nie zda  swojej karty zgodnie z powyższym zapisem , może zostać zdyskwalifikowany , chyba , że okoliczności  dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary ( Reg.6-6.b).
   3. Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „ oficjalne ogłoszenie wyniku”.
 6. Format Turnieju - Zawody odbywają się w formacie 54 dołki Stroke play w dwóch kategoriach: brutto i netto

08 sierpnia

Runda treningowa

09 sierpnia

18 dołków Stroke play

10 sierpnia

18 dołków Stroke play - cut

11 sierpnia

18 dołków Stroke play
90 graczy i wyniki równorzędne

 1. Uprawnieni do gry w turnieju- amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited.

-     zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju
-     zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP

 1. Zawody są rozgrywane w formule "open" - dopuszczony jest udział zawodników z krajów innych niż Polska pod warunkiem, że spełniają formalne wymagania co do czasu zgłoszenia i limitu Hcp.
 2. Limit handicapu wynosi: dla mężczyzn 24, dla kobiet 28
 3. Limit zawodników: 168 osób.
 4. Tees: panowie – żółte tees, panie – czerwone tees. Juniorzy i juniorki do lat 12 (na 01.01.2018) – czerwone tees. Panowie od 70 lat (ukończone na dzień 01.01.2018) – obowiązkowo czerwone tees.
 5. Kolejność startu pierwszego i drugiego dnia będzie ustalana na podstawie losowania zawodników w poszczególnych grupach HCP( pierwsza grupa HCP 0-9.0, druga grupa HCP 9.1 – 18.0, trzecia grupa HCP 18.1-28 ) . Komitet może zezwolić na jednoczesny start z tees 1 i 10. Komitet nie będzie brał pod uwagę indywidualnych żądań zmian czasu startu jeśli nie zostały one zgłoszone do Komitetu Turnieju do dnia 08.08.2018 do godz. 12:00.
 6. Każdy zawodnik powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu wyznaczonym przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikującej (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.
 7. Szczególnemu nadzorowi podlegać będzie tempo gry co do zgodności z tabelą czasów. Karą za opóźnianie gry dla zawodnika jest:

-  pierwsze wykroczenie – 1 uderzenie karne
-  drugie wykroczenie – 2 uderzenia karne
-  następne - dyskwalifikacja.
14. Dogrywka - w przypadku równych wyników decydujących o pierwszym miejscu w kategorii brutto         odbędzie się dogrywka w systemie "nagłej śmierci" zaraz po zakończeniu rundy zasadniczej. Dogrywka zaczyna się od dołka nr 1,2,9  do momentu wygrania dołka przez któregoś z zawodników.  O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek pola ostatniej rundy.

15. Zawieszenie gry:

   • ze względu na złą pogodę:
 • jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.
 • Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (18 dołków) turniej będzie anulowany.

b) z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do reg. 6-8B)
-  jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

 • sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:                                                          * natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,                                     * przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,                                             * wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.
 1. Używanie środków dopingujących jest niedozwolone.
 2. Używanie sprzętu elektronicznego m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.
 3. Gracze podczas tego turnieju mogą używać urządzeń  do pomiaru odległości .Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do  wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących  mieć wpływ na jego grę ( np. stopień nachylenia terenu , prędkość wiatru itp. ) , narusza Regułę 14-3.
 4. Wózki golfowe samojezdne (typu melex)
 • używanie wózków golfowych samojezdnych podczas rundy regulaminowej jest zabronione. Komitet Organizacyjny Turnieju może zezwolić na używanie samojezdnych wózków golfowych w uzasadnionych przypadkach.
 • Kara za złamanie reguły: dwa punkty karne za każdy dołek, na którym to nastąpiło; maksymalna kara podczas jednej rundy: cztery uderzenia. Jeżeli złamanie tej reguły miało miejsce między dwoma dołkami, kara dwóch uderzeń wymierzona jest na drugim dołku
 1. Punkty rankingowe za udział w Polonii Cup zostaną przyznane członkom PZG zgodnie z Regulaminem Rankingu PZG.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE / REJESTRACJA

 1. Zgłoszenia mogą być dokonywane poprzez stronę www.abgc.pl, pzgolf.pl, osobiście w recepcji klubu, telefonicznie pod nr 514 021 218, 91 3265110 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zawodnicy zgłoszeni do Turnieju muszą odpowiadać Statusowi Golfisty Amatora.
 3. Udział w turnieju należy potwierdzić nie później niż do 05.08.2018 do godziny 16:00.
 4. Opłata wpisowa wynosi: dla gości 550 PLN , dla gości juniorów 350 PLN, dla członków ABGC 300 PLN, dla członków ABGC juniorów 250 PLN  i musi zostać zapłacona do dnia 05.08.2018.
 5. Jeśli po upływie terminu zgłoszenia nie zostanie osiągnięty limit zawodników uprawnionych do gry organizator ma prawo dokooptować zawodników nie spełniających wymogów formalnych lecz nie więcej niż do górnego limitu graczy, a o kolejności przyjmowania zawodników decyduje lepszy Hcp zawodnika. 

 

TROFEA I NAGRODY
 
Zwycięzcą turnieju zostaje gracz (powyżej 18 lat), który grając z przypisanych regulaminem tee uzyska najmniejszą ilość uderzeń podczas trzech rund turnieju.

Trofea i nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:

 • Stroke play brutto – klasyfikacja generalna
  • Zwycięzca Polonii Cup
  • panowie za 1-sze, 2-gie i 3-cie miejsca
  • panie za 1-sze, 2-gie i 3-cie miejsca
  • juniorzy (do lat 18 na 01.01.2018 kat. łączna dla dziewcząt i chłopców) za 1-sze miejsce
  • seniorzy (powyżej 50 lat na dzień 01.01.2018)  kat.  kobiet za 1-sze miejsce, kat. mężczyzn za 1-sze,
  • super senior (powyżej 70 lat na dzień 01.01.2018 kat. łączna kobiet i  mężczyzn)  za   1–sze miejsce
  • najlepszy zawodnik Polonii
 • Stroke play netto – klasyfikacja łączna dla wszystkich zawodników (po trzech rundach turnieju)
  •  za 1-sze, 2-gie i 3-cie miejsce
   • Nagrody w konkursach „Longest Drive” i „Nearest to the pin”  dla kobiet i mężczyzn

W uzasadnionych przypadkach  Komitet ma prawo do innego rozdziału nagród.

 

KOMITET TURNIEJU Skład Komitetu Turnieju zostanie wkrótce ogłoszony.

Komitet Turnieju wspólnie z sędziami będzie podejmował wszelkie decyzje dotyczące organizacji i przebiegu Turnieju oraz interpretował wszelkie zasady organizacji ww. Turnieju z Regułami Golfa.
Przewodniczący Komitetu Turnieju w szczególnych przypadkach ma prawo do zmiany składu Komitetu Turnieju