Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Aktualności

Komunikat dla człónków klubu ABGC

W dniu 20.05.2017 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Amber Baltic Golf
Club, na które zapraszamy do siedziby klubu na godz. 17:00 (I termin).
Poniżej przedstawiamy porządek obrad:
Porządek obrad:

1) Sprawy organizacyjne.
a) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
b) Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
c) Przyjęcie porządku obrad.
2) Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016.
3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2016.
4) Sprawozdanie Kapitana Klubu z działalności za rok 2016.
5) Określenie kierunków działania Klubu w 2017 roku.
6) Podjęcie uchwał w zakresie:
a) Udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu,  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.
b) Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016,
c) Zatwierdzenia sprawozdania Kapitana Klubu za rok 2016,
d) Zatwierdzenie kierunków działania Klubu na rok 2017.
7) Wybory uzupełniające do Zarządu Klubu – podjęcie uchwały.
8) Wybory Członków Komisji Handicapowej i Reprezentantów Amber Baltic Golf Club 
do Polskiego Związku Golfa na rok 2017 – podjęcie uchwał.
9) Informacja przedstawiciela firmy zarządzającej polem golfowym dotycząca współpracy z Amber Baltic Golf Club.
10) Wolne wnioski.
11) Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
Informujemy, iż w przypadku braku quorum II termin Walnego Zgromadzenia ustalony jest na 20.05.2017 o godz. 17:30

Informacja dla członków ABGC i golfistów.

W nawiązaniu do wcześniejszych notatek informujemy, że w dniu 17.03 Agencja Nieruchomości Rolnych ogłosiła przetarg na dzierżawę pola golfowego w Kołczewie.
Szczegóły ogłoszenia na stronie ANR pod linkiem:

http://www.anr.gov.pl/service-broker-portlets/topicmaps/Details.do?showTemplate=false&topicId=863419

Planowane rozstrzygniecie przetargu nastąpi 05.04. br. zaś wydanie nieruchomości po podpisaniu umowy, co powinno nastąpić w kwietniu, jeśli przetarg wyłoni dzierżawcę.
W związku z tym informacje o terminie rozpoczęcia sezonu można będzie uzyskać w Oddziale Terenowym ANR w Szczecinie.
Nie ma wątpliwości, że sezon 2017 rozpocznie się z opóźnieniem w stosunku do lat ubiegłych.

Zarząd ABGM

Ważny komunikat - uaktualnie danych w systemie Polskiego Związku Golfa

Szanowni Członkowie ABGC,
w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi systemu informatycznego PZG Eagle oraz wprowadzeniem nowej polityki ochrony danych osobowych informujemy, że od 28 lutego 2017 r. na aktualne adresy poczty elektronicznej posiadaczy kart HCP będą sukcesywnie przesyłane FOMRULARZE WERYFIKACYJNE w formie elektronicznej mające na celu przeprowadzenie weryfikacji danych osobowych i pozyskania wymaganych prawem zgód na ich przetwarzanie przez PZG.

Osoby, które otrzymają maila z formularzem będą miały czas do 27 marca 2017 r. na weryfikację. Po tym terminie brak uzupełnienia danych będzie równoznaczny z koniecznością usunięcia danych z bazy HCP PZG i ich bezpowrotnej utraty.

Dla członków klubów nie korzystających z Internetu lub poczty elektronicznej został przygotowany WNIOSEK REJESTRACYJNY (wzór na stronie PZGolf pod linkiem http://pzgolf.pl/wp-content/uploads/2017/03/WNIOSEK-REJESTRACYJNY_7.03.2017.pdf ), który należy wypełnić, własnoręcznie podpisać i dostarczyć go do siedziby PZG osobiście lub drogą tradycyjną za  pośrednictwem poczty przed 27 marca 2017 r.

W razie pytań lub uwag uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem PZG. Prosimy o bardzo poważne i rzetelne potraktowanie niniejszej sprawy.

Opłaty Klubowe na 2017 rok

Stowarzyszenie ABGC informuje, że zgodnie z uchwałą Zarządu Amber Baltic Golf
Club można uiszczać opłaty za prowadzenie HCP przez Polski Zwiazek Golfa za rok
2017. Opłaty są następujace:
Juniorzy do 18 lat - 20 zł
Młodzież 19-25 lat - 40 zł
Osoby powyżej 25 lat - 150 zł
Do ww. opłat powinna zostać doliczona opłata klubowa, która w roku 2017 wynosi
30 zł od osoby.
Opłata klubowa obowiązuje także członków, dla których ABGC nie jest klubem
macierzystym. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Amber Baltic Golf Management Sp. z o.o.
Bank BGŻ BNP Paribas Oddział Międzyzdroje numer konta: 67 2030 0045 1110 0000 0353 6780

Informacja dla czlonkow klubu ABGC w sprawie pola golfowego

W związku z licznymi pytaniami formułowanymi przez członków klubu ABGC informujemy, że w dalszym ciągu przetarg na dzierżawę pola golfowego nie został ogłoszony. Zgodnie z informacją uzyskaną w Oddziale Terenowym ANR w Szczecinie ogłoszenie przetargu może nastąpić na początku marca 2017 roku, zaś jego rozstrzygnięcie w końcu marca. Warunki członkostwa na polu golfowym Amber Baltic oraz wysokość opłat zostaną określone przez nowego dzierżawcę najwcześniej w końcu marca br.


Zarząd klubu ABGC wystosował pismo do dyrekcji OT ANR w Szczecinie z prośba o oficjalne podanie terminu rozstrzygnięcia przetargu. co umożliwi rozpoczęcie sezonu golfowego najpóźniej z początkiem kwietnia 2017 roku.
Po uzyskaniu odpowiedzi poinformujemy.

Administracja ABGC

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

You are here: AKTUALNOŚCI
ISTNIEJEMY OD 1993 ROKU. W SWOJEJ HISTORII GOŚCILIŚMY WIELE TURNIEJÓW O RANDZE MISTRZOWSKIEJ