Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Informacja dla członków klubu Amber Baltic Golf Club i golfistów.

W związku z licznymi zapytaniami i informacjami publikowanymi na fb informujemy, co następuje.
W dniu 20 stycznia Agencja Nieruchomości Rolnych, po tym jak w dniu 30 listopada 2016 Golf Amber Baltic zakończył umowę dzierżawy i wydał protokolarnie nieruchomość pola golfowego Agencji, podpisała dokument o nazwie Wykaz Nieruchomości do Dzierżawy, w którym opisano chęć wydzierżawienia pola golfowego w Kołczewie za kwotę 116.800 PLN brutto rocznie.


Wykaz zawiera skrócony opis nieruchomości oraz fakt, że pięć działek wchodzących w skład pola golfowego wybudowanego w latach 1991-1993 nie jest własnością Agencji.
Wykaz nie określa pozostałych warunków planowanego przetargu,  ponieważ procedura stosowana przez ANR przewiduje podjęcie decyzji o ogłoszeniu przetargu i określeniu wszystkich warunków po upłynięciu 14 dni od dnia publikacji, co powinno nastąpić około 6-7 lutego. W przypadku ogłoszenia przetargu określone zostaną wszystkie istotne warunki takie jak rodzaj przetargu lub zaproszenie do składania ofert, zaproponowany okres dzierżawy, którego w wykazie brak, oraz inne ewentualne warunki do spełnienia przez potencjalnych oferentów. Przy zachowaniu takiego harmonogramu wyłonienie przyszłego dzierżawcy powinno nastąpić do końca lutego a podpisanie umowy najpóźniej do 30 marca 2017, tak aby od 1 kwietnia 2017 pole rozpoczęto swoją działalność jak w latach ubiegłych. Taką intencję deklaruje Agencja w prowadzonej procedurze.


Od początku grudnia na podstawie wygranego przetargu polem opiekuje się dotychczasowy zarządzający Amber Baltic Golf Management prowadząc prace pielęgnacyjne analogicznie jak w latach ubiegłych. Przeprowadzono szereg prac pielęgnacyjnych wraz z areacją i zasileniem trawy co spowodowało, że pole jest bardzo dobrym stanie. Spodziewamy się przedłużenia okresu umowy, na opiekę nad polem do końca marca br.
W związku z powyższym kwestie opłat za członkostwo w roku 2017, planu turniejów oraz określenia zasad współpracy ze stowarzyszeniem ABGC pozostają do uzgodnienia przez nowego dzierżawcę wyłonionego w procedurze prowadzonej przez ANR.

Zarząd Amber Baltic Golf Management

You are here: AKTUALNOŚCI Informacja dla członków klubu Amber Baltic Golf Club i golfistów.
ISTNIEJEMY OD 1993 ROKU. W SWOJEJ HISTORII GOŚCILIŚMY WIELE TURNIEJÓW O RANDZE MISTRZOWSKIEJ