Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Amber Baltic Golf Club

STRONA W PRZEBUDOWIE

 

Regulamin Turnieju o Puchar Marszałka Zachodniopomorskiego 2014

Drukuj

TURNIEJ O PUCHAR MARSZAŁKA

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 

 

 

Data   piątek, 11 lipca 2014 - Amber Baltic Golf Club

sobota, 12 lipca 2014 - Modry Las Golf Club Club

niedziela, 13 lipca 2014 - Binowo Park Golf Club

 

Godzina startu wg listy startowej ogłoszonej do 18:00 dnia poprzedzającego turniej

 

Uprawnieni do gry W Turnieju mogą brać udział wszyscy gracze posiadający aktualny handicap.

 

Opłata wpisowa 210 pln dla członków Amber Baltic, Modry Las i Binowo Park

420 pln dla pozostałych

120 pln juniorzy do lat 18

 

Tees mężczyźni i juniorzy powyżej 12 lat - żółte,
kobiety i juniorzy do 12 lat - czerwone

 

    1. Format Turniej trzyrundowy, 54 dołki, Stableford brutto i netto z ¾ hcp.

    2. O kolejności decyduje suma wyników uzyskanych w trzech rundach.

 

Regulamin W turnieju obowiązują reguły R&A Golf Club of St. Andrews, PZG oraz reguły lokalne.

 

Kategorie i nagrody Główna nagroda w połączonej kategorii stableford netto ¾ hcp. Pierwsze trzy miejsca w kategorii brutto kobiet, mężczyzn i juniorów, pierwsze trzy miejsca w kategorii netto mężczyzn, pierwsze miejsce w kategorii netto kobiet i juniorów.

 

Remis W przypadku remisu po trzech rundach o pierwszych miejscach w kategoriach brutto zdecyduje dogrywka w systemie „nagła śmierć” na dołkach 1, 2 i 3. O pozostałych miejscach zadecyduje Count back w kolejności III runda, II runda, ostatnie 9, 6, 3 i 1 dołek

Uwagi Zwycięzcą Turnieju o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego będzie gracz, który uzyskał najniższy wynik netto po trzech rundach.

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystywanie wizerunku przez organizatora i sponsorów turnieju.

Każdy uczestnik turnieju ma obowiązek akceptacji zapisów poniższego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego na fotografiach oraz w treści materiałów audiowizualnych wykonanych podczas Turnieju Kettler Open Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (konkursu/eventu/etc).

Za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku w celach wydawniczych, handlowych, reklamowych, marketingowych, na opakowaniach produktów, w dowolny sposób i w dowolnych mediach (w tym w jedno- i wielokrotnych publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach, innych materiałach drukowanych, w telewizji, Internecie i innych), zestawiania wizerunku z innymi wizerunkami oraz z komentarzem, modyfikowania wizerunku oraz łączenia wizerunku z fotografiami, materiałami audiowizualnymi, tekstem lub grafiką.

Zezwolenie obejmuje swym zakresem ponadto prawo do wykorzystania utworów zawierających mój wizerunek w nieograniczonym zakresie, a w szczególności, w zakresie:

a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce oraz innych nośnikach, cyfrowo,

b) wprowadzania do obrotu,

c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),

e) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,

f) wystawiania,

g) wyświetlania,

h) użyczania i/lub najmu,

i) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity,

j) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania),

k) rozpowszechniania w sieciach telefonii komórkowej, w tym poprzez streaming w telefonach komórkowych,

l) modyfikowania, w szczególności poprzez zmianę kolorów, rozmiaru, wycinanie fragmentów, zniekształcanie dodawanie tekstu, obrazu, dźwięku.

Mój wizerunek wraz z imieniem i nazwiskiem nie mogą zostać wykorzystane w sposób ośmieszający, niegodny, skandalizujący, kompromitujący lub zniesławiający, a także w celu propagowania przemocy, nienawiści, dyskryminacji, pornografii lub narkotyków.

Oświadczam , że zrzekam się prawa do weryfikacji i/lub akceptacji materiałów zawierających mój wizerunek.

Przyjmuję do wiadomości, iż prawa autorskie do utworów zawierających mój wizerunek posiada Binowo Park. Oświadczam jednocześnie, iż zrzekam się wszelkich potencjalnych roszczeń przysługujących mi lub mogących mi przysługiwać z tego tytułu.

You are here: Home
ISTNIEJEMY OD 1993 ROKU. W SWOJEJ HISTORII GOŚCILIŚMY WIELE TURNIEJÓW O RANDZE MISTRZOWSKIEJ