Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Amber Baltic Golf Club

STRONA W PRZEBUDOWIE

 

Liga Klubowa 2015

Drucken

Końcowa Klasyfikacja Ligi Klubowej 2015 (stb netto)

Aktualna klasyfikacja Ligi Klubowej 2015 ( stb netto)


Miejsce Nazwisko i imię Razem I Turniej Klubowy II Turniej Klubowy Mistrzostwa Klubu III Turniej Klubowy IV Turniej Klubowy
1 Zieliński Witold 179,25 31 34 47,25 34 33
2 Sadka Bogdan 166 38 24 33 40 31
3 Krupa Zdzisław 154 30 37 45
42
4 Lubka Zbigniew 140 31
45 27 37
5 Grzelak Paweł 134,5 29 28 46,5 31
6 Jadwisiak Janusz 132,5 28 28 31,5 11 34
7 Konieczny Mariusz 113 41 40

32
8 Kubrakiewicz Ryszard 110
32 30 27 21
9 Sech Łukasz 108 28
21 30 29
10 Mataj Andrzej 108 33

38 37
11 Kubrakiewicz Alicja 105,25
22 26,25 26 31
12 Karczewicz Zdzislaw 103 33 38 0
32
13 Arys Edward 100
39 0 24 37
14 Szwarc Zbigniew 100
29 0 32 39
15 Łącki Artur 98
28 24 18 28
16 Dobicki Mieczysław 93,5

37,5 23 33
17 Gawroński Grzegorz 83

48 35
18 Gawroński Eryk 77,75

39,75 38
19 Pawłowski Jarosław 75,25 28
47,25

20 Kołodziejczak Piotr 71 32
0
39
21 Lampart Roman 67 30


37
22 Cieślik Andrzej 62

0 29 33
23 Stanley Adrian 60,5
32 28,5

24 Murgrabia Wojciech 56 27 29


25 Witków Zbigniew 52
22 0
30
26 Stasiak Paweł 51,75
27 24,75

27 Kaliński Andrzej 51 28
0
23
28 Cieślik Sławomira 50

0 16 34
29 Wilk Józef 48
28 0 20
30 Jesionek Michał 45,75

45,75

31 Jesionek Andrzej 44,25

44,25

32 Jesionek Maciej 43,5

43,5

33 Gross-Witków Danuta 43
22 0
21
34 Sobaszkiewicz Paweł 3939
35 Kamińska Dorota 3737
36 Ossowska Marta 35

0 35
37 Trzmiel Roman 35

0
35
38 Jani Ole 31
31 0

39 Konieczny Jan 3030
40 Credner Carl 28 2841 Kaliński Jan 28

0
28
42 Kolep Franz 26 2643 Cieślik Aleksander 25

0
25
44 Masztalerz Krzysztof 23

0 23
45 Gawroński Damian 20

0 20
46 Niewęgłowska Maria 19

0
19
47 Kaczmarek Piotr 9,75

9,75

48 Sokołowska Bożena 0

0

49 Kaczmarek Mirosław 0

0

50 Sokołowski Jan 0

0


Końcowa klasyfikacja Ligi Klubowej 2015 ( stb brutto)

 

Aktualna klasyfikacja Ligi Klubowej 2015 ( stb brutto)


Miejsce Nazwisko i imię Razem I Turniej Klubowy II Turniej Klubowy Mistrzostwa Klubu III Turniej Klubowy IV Turniej Klubowy
1 Grzelak Paweł 110,5 25 22 37,5 26
2 Krupa Zdzisław 106,25 20 26 29,25
31
3 Zieliński Witold 89 15 18 24 16 16
4 Lubka Zbigniew 87,5 19
28,5 16 24
5 Konieczny Mariusz 82 29 30
23
6 Sadka Bogdan 81 19 9 18 21 14
7 Gawroński Grzegorz 78

45 33
8 Jadwisiak Janusz 66,75 16 14 15,75 4 17
9 Stanley Adrian 60,5
32 28,5
10 Gawroński Eryk 57,25

29,25 28
11 Murgrabia Wojciech 53,75 15 17 21,75

12 Pawłowski Jarosław 53,25 18
35,25

13 Sech Łukasz 52,25 13
11,25 14 14
14 Dobicki Meczysław 51,5

22,5 11 18
15 Łącki Artur 49,25
13 14,25 7 15
16 Lampart Roman 47 20

27
17 Kołodziejczak Piotr 42 18
0 24
18 Jesionek Michał 41,25

41,25
19 Mataj Andrzej 41 12

12 17
20 Jesionek Andrzej 38,25

38,25

21 Kubrakiewicz Alicja 38,25
7 11,25 9 11
22 Karczewicz Zdzislaw 38 9 12 9 8
23 Kubrakiewicz Ryszard 37
12 9 10 6
24 Stasiak Paweł 36,25
19 17,25
25 Jesionek Maciej 36

36

26 Arys Edward 35
14 0 6 15
27 Kaliński Andrzej 33 19
0 14
28 Witków Zbigniew 29
12
17
29 Kaliński Jan 2323
30 Konieczny Jan 2222
31 Credner Carl 20 20


32 Trzmiel Roman 20

0
20
33 Szwarc Zbigniew 18
4 0 6 8
34 Sobaszkiewicz Paweł 1717
35 Cieślik Andrzej 15

0 8 7
36 Gross-Witków Danuta 14
7 0 7
37 Kolep Franz 13 13


38 Masztalerz Krzysztof 12


12
39 Kamińska Dorota 1212
40 Jani Ole 9
9 0
41 Cieślik Sławomira 9

0 3 6
42 Wilk Józef 6
6 0

43 Ossowska Marta 5

0 5
44 Cieślik Aleksander 5

0
5
45 Niewęgłowska Maria 5

0
5
46 Gawroński Damian 4

0 4
47 Kaczmarek Piotr 2,25

2,25
48 Sokołowska Bożena 049 Sokołowski Jan 050 Kaczmarek Mirosław 0

0

ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJÓW KLUBOWYCH I LIGI KLUBOWEJ 2016

 

  1. TURNIEJE KLUBOWE

 Turnieje Klubowe 2016 rozgrywane będę w systemie:

I Turniej Klubowy 18 dołków – Stroke play netto i brutto

II Turniej Klubowy 18 dołków – Stroke play netto i brutto

III Turniej Klubowy 18 dołków – Stableford netto i brutto

Mistrzostwa Klubu 36 dołków – Stroke play netto i brutto

IV Turniej Klubowy 36 dołków (2 dni) - Stableford netto i brutto

V Turniej Klubowy 18 dołków – Stableford netto i brutto

Finał Ligi Klubowej 36 dołków – Stableford netto i brutto

 

  1. KLASYFIKACJA ZWYCIĘZCÓW W TURNIEJACH KLUBOWYCH

W turniejach Klubowych I-V nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:

 

I miejsce brutto

I, II i III miejsce netto

Nearest to the pin

 

  1. ZASADY LIGII KLUBOWEJ

 Punkty do Ligi Klubowej liczymy w systemie stableford netto i brutto (nawet jeżeli turniej rozgrywany był w systemie stroke play). Do finałowej klasyfikacji liczymy 4 najlepsze wyniki z turniejów klubowych (w tym Mistrzostwa Klubu i Finał Ligi Klubowej).

 

  1. SPOSÓB OBLICZANIA PUNKTÓW DO LIGI KLUBOWEJ

Do klasyfikacji liczymy:

 

- wyniki stableford netto i brutto z turniejów klubowych I-III oraz V (wyniki z turniejów klubowych rozegranych w systemie stroke play przelicza się na punkty stableford) – jako punkty zdobyte w danym turnieju np. w klasyfikacji netto zawodnik uzyskał wynik 28 pkt. stbl. netto i tyle zapisuje się do Ligi Klubowej netto, tak samo z wynikami brutto,

 

- wyniki z IV Turnieju Klubowego, rozgrywanego w systemie stableford netto i brutto będą liczone jako średnia z obu dni turnieju, np. 30 pkt stbl netto w I dniu + 32 pkt stbl netto w II dniu = 62 pkt stbl netto : 2 = 31 pkt netto do Ligi Klubowej, tak samo oblicza się punkty stbl brutto,

 

- wyniki z Mistrzostw Klubu, rozgrywanych w systemie stroke play przeliczane będą na punkty stableford netto i brutto i liczone jako średnia z obu dni turnieju, a następnie pomnożone współczynnikiem 1,5, np. 30 pkt. stbl netto w I dniu + 28 pkt. stbl netto w II dniu = 58 pkt. stbl netto : 2 = 29 pkt. stbl netto x 1,5 = 43,5 pkt netto do Ligi Klubowej, tak samo oblicza się punkty stbl brutto,

 

- wyniki z Finału Ligi Klubowej, rozgrywanej w systemie stableford netto i brutto będą liczone jako średnia z obu dni turnieju, a następnie pomnożone współczynnikiem 1,2,

np. 33 pkt. stbl netto w I dniu + 30 pkt. stbl netto w II dniu = 63 pkt. stbl netto : 2 = 31,5 pkt. stbl netto x 1, = 37,8 pkt netto do Ligi Klubowej, tak samo oblicza się punkty stbl brutto.

 

5. MISTRZOSTWA KLUBU

 Mistrzostwa Klubu rozgrywane będą w systemie stroke play brutto i netto, 36 dołków (2 dni).

 

Klasyfikacja zwycięzców:

Stroke play brutto - panowie

Mistrz Klubu, I Wicemistrz Klubu, II Wicemistrz Klubu

Stroke play brutto – panie

Mistrzyni Klubu

Stroke play brutto – juniorzy (wspólna dla dziewcząt i chłopców)

Mistrz Klubu Juniorów

Stroke play brutto – wspólna dla zawodników nie będących członkami ABGC

I miejsce Kategoria Open

 

Stroke play netto

Grupy HCP 0-18 i 18,1 – 36,0

I miejsce (w każdej grupie)

I miejsce w kategorii Super Senior (pow. 65 lat) - wspólna dla pań i panów

 

6. FINAŁ LIGI KLUBOWEJ

Finał Ligi Klubowej będzie rozgrywany w systemie stableford netto i brutto, 36 dołków (2 dni). Nagrody dla zwycięzców turnieju Finał Ligi Klubowej (po 2 dniach turnieju) zostaną wręczone w kategoriach:

Stableford brutto – I Miejsce

Stableford netto – I, II i III miejsce

Nearest to the pin

 

Kapitan Klubu Andrzej Kaliński

You are here: Liga Klubowa 2015
ISTNIEJEMY OD 1993 ROKU. W SWOJEJ HISTORII GOŚCILIŚMY WIELE TURNIEJÓW O RANDZE MISTRZOWSKIEJ