Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Amber Baltic Golf Club

STRONA W PRZEBUDOWIE

 

ZLG

Drukuj

Amber Golf                          Binowo                    MODRYLAS

 

 

Serdecznie zapaszają kolejny Turniej z serii Zachodniopomorska Liga Golfowa. Turniej odbędzie się 24 sierpnia 2013 w Amber Baltic Golf Club. 

Lista startowa
Tee Time Name, first name
1 1 10:00 Wojtowicz, Jaroslaw
Szmit, Andrzej
Ziemak, Waldemar
Konieczny, Marek
2 1 10:10 Jesionek, Andrzej
Lacki, Artur
Sac, Kaziemierz
Credner, Karl
3 1 10:20 Pietrzkiewicz, Piotr
Witkow, Zbigniew Adam
Gross-Witkow, Danuta
4 1 10:30 Gugala, Leonard
Mataj, Andrzej
Jadwisiak, Janusz
5 1 10:40 Rudzinski, Leopold
Piesik, Robert
Kubrakiewicz, Alicja
6 1 10:50 Kubrakiewicz, Ryszard
Paczoska-Ziemak, Magdale.
Kolep, Franz
7 1 11:00 Zatwarnicka, Aneta
Olszewski, Szymon
Schwuchow, Bernd
Konczak, Aldona
8 1 11:10 Zawartnicki, Tomasz
Stasiak, Pawel
Olszewski, Andrzej
Wojtecki, Tomasz

 

REGULAMIN

Kolejka ligowa ZGL:         

Kolejka ligowa rozgrywana jest w kategorii głównej drużynowej Zachodniopomorska Liga Golfa oraz w kategoriach indywidualnych.

 ·         W kategorii głównej drużynowej ZGL, w każdej kolejce ligowej do wyniku drużyny liczy się suma: 5 najlepszych wyników Stableford brutto i 5 najlepszych wyników Stableford netto. Najpierw wybiera się 5 najlepszych wyników brutto, a następnie 5 najlepszych wyników netto. Wynik danego gracza może być brany do wyniku drużyny tylko w jednej kategorii każdego dnia.

  • Suma zdobytych punktów Stableforda decyduje o kolejności w klasyfikacji klubowej. Kluby zdobywają punkty ligowe:

- I miejsce 6 punktów

- II miejsce 4 punkty

- III miejsce 2 punkty

·         Każdy klub może być reprezentowany w poszczególnych turniejach ligi przez dowolną liczbę graczy nie mniejsza niż 10. W przypadku większej liczby chętnych niż 144 osoby wprowadzony zostanie limit: maksymalnie 48 graczy z każdego klubu.

·         Uczestnicy rywalizują w następujących klasyfikacjach indywidualnych:

     - stablefort netto kobiet

     - stableford netto mężczyzn

     - stableford netto juniorów do lat 18

     - stableford brutto kobiet

     - stableford brutto mężczyzn        

     - stableford brutto juniorów do lat 18

 

 

Klasyfikacja drużynowa Zachodniopomorskiej Ligi Golfa:

  • Kluby zdobywają punkty w poszczególnych kolejkach ligowych w zależności od zajętego miejsca
  • Po każdej kolejce ligowej publikowana jest drużynowa Tabela Zachodniopomorskiej Ligi Golfa
  • Zachodniopomorską Ligę Golfa wygrywa ten klub, który po 6 kolejkach ligowych zgromadzi największą liczbę punktów
  • W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów o wyższym miejscu decyduje count back w następującej kolejności: wyższe miejsce w 6 kolejce, lepsze miejsce w 5 kolejce, itd.

 

Rankingi Indywidualne Zachodniopomorskiej Ligi Golfa:

  • Do rankingów indywidualnych liczą się cztery najlepsze wyniki Stableforda
  • Po każdej kolejce publikowane są Rankingi Indywidualne Zachodniopomorskiej Ligi Golfa we wszystkich kategoriach
  • Zwycięzcą Rankingu Indywidualnego Zachodniopomorskiej Ligi Golfa w danej kategori zostaje gracz z największa liczbą punktów
  • W przypadku remisu o wyższym miejscu w Rankingu Indywidualnym ZLG w kategorii brutto decyduje wyższy handicap, w kategorii netto o wyższym miejscu decyduje niższy handicap

 

 

 

 

 

Wykorzystywanie wizerunku przez organizatora i sponsorów turnieju.

Każdy uczestnik turnieju ma obowiązek akceptacji zapisów poniższego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego na fotografiach oraz w treści materiałów audiowizualnych wykonanych podczas Turnieju Zachodniopomorska Liga Golfa (konkursu/eventu/etc).

Za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku w celach wydawniczych, handlowych, reklamowych, marketingowych, na opakowaniach produktów, w dowolny sposób i w dowolnych mediach (w tym w jedno- i wielokrotnych publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach, innych materiałach drukowanych, w telewizji, Internecie i innych), zestawiania wizerunku z innymi wizerunkami oraz z komentarzem, modyfikowania wizerunku oraz łączenia wizerunku z fotografiami, materiałami audiowizualnymi, tekstem lub grafiką.

Zezwolenie obejmuje swym zakresem ponadto prawo do wykorzystania utworów zawierających mój wizerunek w nieograniczonym zakresie, a w szczególności, w zakresie:

a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce oraz innych nośnikach, cyfrowo,

b) wprowadzania do obrotu,

c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),

e) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,

f) wystawiania,

g) wyświetlania,

h) użyczania i/lub najmu,

i) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity,

j) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania),

k) rozpowszechniania w sieciach telefonii komórkowej, w tym poprzez streaming w telefonach komórkowych,

l) modyfikowania, w szczególności poprzez zmianę kolorów, rozmiaru, wycinanie fragmentów, zniekształcanie dodawanie tekstu, obrazu, dźwięku.

Mój wizerunek wraz z imieniem i nazwiskiem nie mogą zostać wykorzystane w sposób ośmieszający, niegodny, skandalizujący, kompromitujący lub zniesławiający, a także w celu propagowania przemocy, nienawiści, dyskryminacji, pornografii lub narkotyków.

Oświadczam , że zrzekam się prawa do weryfikacji i/lub akceptacji materiałów zawierających mój wizerunek.

Przyjmuję do wiadomości, iż prawa autorskie do utworów zawierających mój wizerunek posiada Binowo Park. Oświadczam jednocześnie, iż zrzekam się wszelkich potencjalnych roszczeń przysługujących mi lub mogących mi przysługiwać z tego tytułu.

INFORMACJE

TERMINARZ ZGL

 

            Runda wiosenna

I kolejka:       27 kwietnia 2013 - Amber Baltic Golf Club

II kolejka:      9 czerwca 2013 - Modry Las Golf Club

III kolejka:    16 czerwca 2013 - Binowo Park Golf Club

            Runda jesienna                                                                       

IV kolejka:     24 sierpnia 2013 – Amber Baltic Golf Club

V kolejka:      1 września 2013 - Binowo Park Golf Club

VI kolejka:     5 października 2013 - Modry Las Golf Club

 

 

Uprawnieni do gry          W Turnieju mogą brać udział wszyscy gracze posiadający aktualny handicap.

 

Opłata wpisowa                 50 zł członkowie klubu - organizatora

                                      100 zł - członkowie klubów partnerskich BPGC, ABGC, MLGC

                                      70 zł - członkowie jw - juniorzy

                                     150 zł - pozostali golfiści

                                      120 zł - pozostali golfiści – juniorzy

 

Tees                             mężczyźni i juniorzy powyżej 12 lat - żółte, kobiety i juniorzy do 12 lat - czerwone

 

Format                           Drużynowo i indywidualnie Stableford brutto i netto

 

Regulamin                      W turnieju obowiązują reguły R&A Golf Club of St.Andrews, PZG oraz reguły lokalne

 

Kategorie                       Drużynowo (5 najlepszych wyników Stableford brutto i netto), mężczyzn, kobiet i juniorów do lat 18. Pierwsze trzy miejsca w kategorii brutto kobiet, mężczyzn i juniorów Stableford brutto i netto.

 

Remis                             W przypadku remisu drużynowo dzieli się liczbę punktów (np. remis o pierwsze miejsce: 6 + 4 = 10, czyli drużyny otrzymują po 5 punktów). W przypadku remisu indywidualnie w kategorii brutto o wyższym miejscu decyduje wyższy handicap, w kategorii netto o wyższym miejscu decyduje niższy handicap

You are here: Home
ISTNIEJEMY OD 1993 ROKU. W SWOJEJ HISTORII GOŚCILIŚMY WIELE TURNIEJÓW O RANDZE MISTRZOWSKIEJ