Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Amber Baltic Golf Club

STRONA W PRZEBUDOWIE

 

Rodzaje członkostwa

Zasady przystąpienia do Amber Baltic Golf Club :

 

Osoba pragnąca przystąpić do klubu golfowego powinna zapoznać się z rodzajami członkostw, Statutem, jak i
Prawami i Obowiązkami członków Amber Baltic Golf Club. Po zapoznaniu się i
zrozumieniu Statutu oraz Praw i Obowiązków osoba ta powinna wypełnić wniosek o
przyjęcie do klubu, zaznaczając wybrany rodzaj członkostwa. Po złożeniu
wniosku, wpłaceniu odpowiedniej kwoty oraz zaakceptowaniu przez Prezesa Amber
Baltic Golf Club osoba ta zostaje przyjęta w poczet członków klubu.


 

Członkostwo Zwyczajne (Indywidualne) :

 

jest umową zawartą pomiędzy osobą fizyczną , która ukończyła 18 lat a klubem.
Osoba ta zobowiązała się przestrzegać Statutu, Praw i Obowiązków Amber Baltic Golf Club
oraz opłacić zobowiązania finansowe, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na wniosku o przyjęcie do klubu. 

 

 

Członkostwo Wspierające (Juniorskie) :

 

jest umową zawartą pomiędzy osobą fizyczną, która nie przekroczyła 21 lat a klubem. 
Osoba ta zobowiązała się przestrzegać Statutu, Praw i Obowiązków Amber Baltic Golf Club oraz opłacić zobowiązania finansowe, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na wniosku o przyjęcie do klubu. Za osoby niepełnoletnie deklarację opłacania zobowiązań finansowych wobec klubu musi podpisać jeden z rodziców lub prawny opiekun.

 

You are here: KLUB CZŁONK0STWO Rodzaje członkostwa
ISTNIEJEMY OD 1993 ROKU. W SWOJEJ HISTORII GOŚCILIŚMY WIELE TURNIEJÓW O RANDZE MISTRZOWSKIEJ