Szanowni Gofliści,

Informujemy że Turniej XXVIII Polonia Cup uzyskała honorowy Patronat:

 

1. Marszałka Senatu RP, prof. Tomasza Grodzkiego, fundatora pucharu dla najlepszego Polonusa,

2. Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

 

Serdecznie dziękujemy.